Home » ConnectXplor

ConnectXplor

You are here:
< Terug
ConnectXplor creëert een intelligente schil om een datastructuur


Softwarepakketten hebben vaak hun bijzondere specialiteiten waardoor ze gekozen worden door organisaties. Een vervangende software omgeving die alles kan vervangen bestaat niet. ConnectXplor zorgt ervoor dat al het goede, van de softwarepakketten, blijft bestaan en dat er een synergie ontstaat door de softwarepakketten te koppelen.
Door deze schil zichtbaar te maken wordt de vindingrijkheid van de mens er aan toegevoegd.
Door deze “zichtbare schil” spreken mensen dezelfde taal en wordt communicatie duidelijker.

Deze schil creëert See It all door koppelingen te maken tussen bestaande databases, software en ProjectXplor. Deze koppeling noemen we ConnectXplor.

Visualiseren van SAP of IBM Maximo databases met een Geografisch Informatie Systeem

Locatie afhankelijke data en de verbanden daartussen worden direct zichtbaar door deze te visualiseren. Dit doen we met het geografische product van See IT all genaamd ProjectXplor(link). Bestaande en externe systemen kunnen worden gekoppeld aan ProjectXPlor middels ConnectXplor (bijvoorbeeld SAP, Maximo etc).

Onderhoud efficiënter maken met geografische informatie

Administratie van werkorders, status van assets of onderhoudsgeschiedenis krijgen waarde als er een begrijpelijke visualisaties van deze data is. Gebruikers moeten worden getriggerd om binnen een dergelijke visualisatie een efficiëntie stap te kunnen zien. Verschillende data lagen over elkaar heen leggen geeft snel direct inzichten. Dit kan bijvoorbeeld met ProjectXplor(link), een Geografische Informatie Systeem (GIS). Men kan hiermee een efficiëntieslag ontdekken, aantonen en implementeren binnen een organisatie. Dit wordt mogelijk gemaakt door de verschillende share methodieken binnen ProjectXplor.

Asset management met behulp van geografische informatie

Met een geografische informatie systeem ProjectXplor heeft u eenvoudig inzage in de actuele status en conditie van uw assets.

Met producten van See IT all heeft u er controle over consistent registreren en beheren van assets. ProjectXplor helpt bij het visualiseren, bewerken, analyseren en beheren van de geografische informatie van uw assets. ProjectXplor zorgt ervoor dat locatie en data echt samen gaan werken met de bedrijfsspecifieke interne maintenance wereld. Door ProjectXplor wordt ervoor gezorgd dat objecten en locatie een verbinding maakt met andere elementen binnen het onderhoudsproces. Alleen al op de visuele methode van ProjectXplor zijn gebruikers al in staat om verbanden te leggen tussen object, conditie, status, onderhoud behoefte en acties. Het is ook mogelijk om automatiseringen toe te passen binnen ProjectXplor.

Processed Based Asset Management  met SAP en Maximo data

 

ProjectXplor maakt van uw data een simulatie van de werkelijkheid. Met ProjectXplor bent u klaar om Processed Based Asset Management te kunnen uitvoeren.

Gericht onderhoud door visualisatie van asset informatie

Het visueel in kaart brengen van assets maakt het mogelijk werkzaamheden op elkaar af te stemmen. Daarnaast is het mogelijk op basis van de locatiegegevens een monteur naar een asset toe te sturen die al in de nabije omgeving aanwezig is. Zo kunnen onderhoudswerkzaamheden efficiënt worden gepland, uitgevoerd en geanalyseerd. Dit maakt het mogelijk om de asset-beschikbaarheid maximaal te benutten en asset-betrouwbaarheid te kunnen meten en uiteindelijk te garanderen.