Home » Databases

Databases

You are here:
< Terug

SAP, Maximo, ERP, CRM, Supply Chain Management , REST en andere platforms worden vaak gebruikt om data te organiseren met betrekking tot asset management of process based asset managment. Bedrijven hebben dit vaak als basis en backbone database. Er zijn over het algemeen een aantal specialisten binnen de organisatie die toegang hebben tot deze database en deze database aanvullen. Indien andere werknemers een uitdraai nodig hebben (een lijst of overzicht) dan kunnen de specialisten deze maken. Over het algemeen zijn deze lijsten frequent nodig wat dus betekent dat men dezelfde handelingen zal moeten verrichten.

Vanaf een bepaalde hoeveelheid en frequentie ontstaat er behoefte aan een stroomlijning van deze informatie naar de werknemers toe. Deze stroomlijning kan in verschillende vormen gerealiseerd worden waarbij op een optimale wijze de informatie geserveerd wordt. Men kan hier bijvoorbeeld denken aan een afgeschermde website of bijvoorbeeld data op een geografische informatie systeem (GIS).

Voordelen van SAP data op een Geografische informatie systeem
Voor een GIS adviseren wij natuurlijk het generieke platform ProjectXplor van See IT all. Zodoende kan door visualisatie van asset informatie gericht onderhoud realiseren.
Het visueel in kaart brengen van assets en onderhoud behoefde maakt het mogelijk werkzaamheden op elkaar af te stemmen. Daarnaast is het mogelijk op basis van de locatiegegevens een monteur naar een asset toe te sturen die al in de nabije omgeving aanwezig is. Zo kunnen onderhoudswerkzaamheden efficiënt worden gepland, uitgevoerd en geanalyseerd. Dit maakt het mogelijk om de beschikbaarheid van de assets maximaal te benutten.

Na het realiseren van een dergelijke stroomlijning hoeft men dan niet meer intern te lobbyen naar deze informatie en er ontstaan dus nieuwe mogelijkheden. Het is raadzaam een dergelijke stroomlijning gelijk generiek op te zetten. Daarnaast krijgt men door voortschrijdend inzicht ideeën over bepaalde views die nog meer gemakken kunnen bieden. Een view kan bijvoorbeeld zijn, verschilmeting, verander coëfficiënten. Op een plaatje of een grafiek kan complexe data nog al eens een stuk eenvoudiger eruit zien en dus verduidelijking bieden.

Koppelen van databases en software aan Geografische informatie
Om data uit bovengenoemde mega databases makkelijk te kunnen serveren naar verschillende lagen van een organisatie, is er door See IT all een oplossing ontwikkeld.
Deze oplossing is genaamd ConnectXplor.

ConnectXplor
ConnectXplor is een platform van See IT all waarmee een verbinding gelegd wordt tussen deze databases en andere applicaties.  Deze andere applicaties kunnen van See IT all zijn maar ook andere applicaties. Dus er kan een visualisatie van data, van uw databases, worden gemaakt binnen ProjectXplor. Men hoeft dus niet opnieuw alle data te verzamelen en in een nieuwe omgeving te zetten.

het platform ConnectXplor is generiek en flexibel opgezet. Indien maar een klein onderdeel nodig is van de koppeling dan wordt slecht een klein gedeelte geleverd wat natuurlijk economisch heel gunstig is. Men kan dan op eigen snelheid uitbreiden indien gewenst.