Home » Parkeergarage onderhoud

Parkeergarage onderhoud

You are here:
< Terug

Technisch parkeerbeheer bestaat uit 2 delen: het dagelijks technisch beheer en het planmatig technisch beheer. “Bij dagelijks technisch beheer wordt gezorgd dat de parkeergarage voor alle gebruikers toegankelijk is, slagbomen functioneren, verlichting is aanwezig en de veiligheid is gegarandeerd. Ten behoeve van het planmatig onderhoud wordt een Meerjaren OnderhoudsPlan (MOP), dit kan 10 jaar zijn. Hierin wordt (samen met de eigenaar) bepaald binnen welke termijnen vervangingen zullen worden uitgevoerd. Naast de technische installaties wordt uiteraard ook het bouwkundige aspect meegenomen.”

Bij technisch parkeerbeheer draait het erom dat je goed op de hoogte blijft van de nieuwe ontwikkelingen, kansen en valkuilen en daarbij ook de financiële haalbaarheid in de gaten houdt. Een ander aspect is dat je het service level naar je klanten bewaakt en op niveau houdt. Een ander onderdeel is contractbeheer: het opstellen van een Programma van Eisen, het afsluiten van overeenkomsten,  het monitoren en zonodig bijstellen van de overeenkomsten en natuurlijk de financiën. Technisch parkeerbeheer betekent ook dat je informatie verstrekt naar derden.

De garage moet gebruiken toegankelijk zijn en blijven. Dit betekent dat er ieder moment inzicht moet zijn van de status van functionerende installaties en tijdig bijsturen van onderhoudscycli. Door technische vooruitgang is er op dit gebied veel verschil met vroeger. De vooruitgang in ICT oplossingen kan ook beter benut worden, door remote aansturing van installaties.
De organisatie van de huidige technieken en mogelijkheden vragen natuurlijk wel om een nieuwe aanpak. Het is belangrijk dat ICT technisch u hier slim op inspeelt.

Een goede ICT welke zich richt op parkeermanagementsystemen zorgt ervoor dat zaken beter onder controle zijn zoals: camera’s, spreek-luisterverbindingen, kentekencamera’s, het belparkeren, afhandeling van de storingen in de avond en nachturen.

Met Assetmanagement producten van See IT all (zoals ProjectXplor en AssetXplor) krijgt u volledig grip op deze zaken. Geografisch worden alle assets en status in kaart gebracht, alleen al het zoeken naar assets bij een onderhoud wordt hiermee stukken eenvoudiger. Neem contact met ons op als u hier meer van wilt weten.