Home » Schoonmaakbranche en schoonmaakbedrijf
Software schoonmaakbranche

Schoonmaakbranche en schoonmaakbedrijf

You are here:
< Terug
meten van schoonmaak kwaliteit

VSR


See IT all heeft een software applicatie ontwikkeld voor schoonmaakbedrijven. Doel: kwaliteit laagdrempelig meetbaar maken binnen het VSR kader.
Hier binnen vallen de termen VSR-KMS, DKS. Deze applicatie is genaamd AssetXplor.
Deze applicatie zorgt ervoor dat uw bedrijf zich kan onderscheiden, uw medewerkers op een positieve manier ondersteund worden en het bedrijf zich zal ontwikkelen.
Indien wij uw interesse hebben gewekt, neem contact met ons op voor meer informatie.

Voor schoonmaakbedrijven die zich willen onderscheiden

Omdat elk professioneel schoonmaakbedrijf zich graag wil onderscheiden en haar kwaliteit wil waarborgen middels een gecertificeerde methode heeft See IT all deze applicatie ontwikkeld. Deze applicatie maakt het voor een schoonmaakbedrijf eenvoudiger om zich te kunnen aansluiten aan het kwaliteitswaarborgsysteem van VSR. Hiermee kan elk schoonmaakbedrijf zich profileren en zodoende meer markt gegund krijgen. Immers meten is weten en dat geldt binnen deze branche zeker zo.

Samenwerking met uw klant

Naast dat een schoonmaakbedrijf middels deze applicatie op een hoger level werkt heeft de applicatie de potentie om de klant op een nieuwe manier te betrekken bij het project. Dit brengt voordelen en meer betrokkenheid van de klant. Een schoonmaakbedrijf krijgt hiermee de gelegenheid om waarde te leveren ipv eenvoudigweg schoonmaak. Daarnaast krijgt het werk wat geleverd wordt meer een link met VSR kwaliteit.

Laagdrempelig en tijd besparen

Voor veel schoonmaakbedrijven is het een grote tijdinvestering en omschakeling maar ook een drempel om VSR metingen uit te voeren. Met deze insteek heeft See IT all de  applicatie ontwikkeld. Denk maar eens aan het inventariseren en verschillen in omvang / samenstelling tijdens de loop van het project.

Features om klant te betrekken

Er zijn verschillende features aan de applicatie toegevoegd om de klant te betrekken. Een klant kan op een vernieuwende manier input leveren aan het schoonmaakbedrijf.

VSR-DKS features om uw medewerkers te sturen

Binnen de applicatie zit een DKS modes om de dagelijkse controle te kunnen uitvoeren. Deze controle is er in de basis voor om medewerkers feedback te kunnen geven en te sturen. Echter AssetXplor biedt meer See IT all gelooft dat het belangrijk is dat de medewerker een inspirerende motivatie nodig heeft. Daarnaast is er een connectie tussen de medewerker en de schoonmaakorganisatie middels deze metingen. In de loop der tijd ontstaan er tevens inzichten die voorheen niet voorhanden waren. 

Software schoonmaakbranche
Software voor schoonmaakbranche

Asset management

De applicatie, AssetXplor, welke is ontwikkeld door See IT all, is ontstaan vanuit het gedachtegoed van Asset management (technisch onderhoud van objecten). AssetXplor is een basisproduct van See IT all voor bedrijven die onderhoud doen aan gebouwen en infrastructuur. Dit betekend dat er een krachtige engine aanwezig is om meer te bieden dan alleen een aansluiting op de normering van kwaliteit binnen de schoonmaakwereld.
Een van de tools binnen AssetXplor is een methode om een nulmeting te doen met 360 graden foto’s of normale foto’s. In enkele seconden is een 360 graden foto gemaakt met onze camera’s. AssetXplor zet deze foto’s slim in de cloud.
Grotere veranderingen, die invloed hebben op de investering in de schoonmaak, zijn achteraf makkelijk te bewijzen.
Maar ook rondleidingen van nieuwe werknemers zijn nauwkeuriger te doen met beeldmateriaal. Voor de schoonmaakbranche hebben we een plugin gebouwd aan AssetXplor. Tijdens rondleidingen in het fysieke gebouw kunnen eenvoudig handleidingen worden opgeslagen in de vorm van een video opname. Dit is nog eens een methode om de standaard hoog te houden.

Geografische informatie binnen AssetXplor

Middels geografische informatie en het toevoegen hiervan met een tijdsfactor kan men  volledige controle over projecten krijgen op management vlakken die voorheen complex waren.
Indien wij uw interesse hebben gewekt, neem contact met ons op voor meer informatie.

Overige informatie over VSR

Om een topkwaliteit product te kunnen leveren, als schoonmaakbedrijf, is meetbaarheid van deze kwaliteit en monitoring daarvan een noodzaak. Zo ontstaat er een haalbare balans tussen wat de klant mag verwachten en wat de leverancier dient te presteren.
Binnen de schoonmaakbranche zijn hiervoor normen ontwikkeld door Vereniging Schoonmaak Research (VSR).
VSR
Er is Dagelijks Kontrole Systeem (DKS) ontwikkeld, ten behoeve van schoonmaakbedrijven, welke de gebouw beheer of verantwoordelijke snel en eenvoudig inzicht geeft in de kwaliteit van het schoonmaakonderhoud. Met behulp van het DKS moet de kwaliteit zodanig kunnen worden bewaakt, dat een kwaliteitscontrole volgens het VSR-KMS zo goed als zeker een voldoende oplevert.

De bijdrage van See IT all binnen de schoonmaakbranche

See IT all heeft er voor haar schoonmaakbedrijf klanten ervoor gezorgd dat er een koppeling is gemaakt tussen inventarisatie bij aanvang van het project en de de eindresultaten van deze metingen. Hieronder treft u de omschrijving aan van bovengenoemde contributie van See IT all binnen deze branche.
-inventarisatie
-koppeling

Inventarisatie VSR

Een project begint bij een goede nulmeting:  “wat hebben we nu en waar is het project op gebaseerd”. De waarde hiervan verdeelt zich over de gehele projectperiode.
Een van de tools binnen de inventarisatie is het maken van 360 graden fotografie. See IT all heeft een tool ontwikkeld waarmee dit op een zeer laagdrempelige methode kan worden gedaan. De hardware stelt See IT all beschikbaar als gebruiker van de software.
Binnen een halve minuut is een ruimte in kaart gebracht.
Later kan in deze 360 graden foto’s ook een “point of interest” worden aangegeven.
Bij het gebruik van deze tool ontstaat er direct een inventarisatielijst welke een koppeling vormt naar de normering waar we hieronder verder op ingaan.
Het gebruik van deze tool is zo laagdrempelig dat het tevens goed te gebruiken is in de offertefase. In veel gevallen is dit laatste juist een aanbeveling om tijd te besparen.

Nulmeting, inventariseren en verbeterslag
De inventarisatielijst heeft tevens een link naar een nulmeting. In de inventarisatielijst zit namelijk een doorklik link naar het betreffende beeldmateriaal. Het beeldmateriaal met evt “point of interest” maakt een verbeterpunt of klacht veel sprekender en meetbaarder. Dit heeft positief effect op de werknemers van de schoonmaakbedrijven, de centrale kennis binnen het schoonmaakbedrijf en de klant. De betrokkenen worden op een veel accuratere methode gewezen op waar een kans ligt op een verbeterslag (prestatie indicatoren).
Maar ook veranderingen van het gebouw worden vastgelegd en het effect hiervan op uitvoering van het project.

Buiten dat de data geschikt is voor intern gebruik heeft See IT all juist ook de koppeling gelegd naar de klant toe. De klant kan laagdrempelig een verbeterpunt doorgeven via beeldmateriaal en zo het verbeterpunt specifiek maken. Maar de klant heeft ook inzicht dat er een progressie plaatsvindt. Wie is er nu een betere teamgenoot dan de klant zelf?

Voor meer informatie hierover kunt u naar onze contact pagina


VSR, KMS, DKS

Aansluiting bij VSR-KMS
Hiermee kan een schoonmaakdienst het kwaliteitsniveau zodanig bewaken dat de controle volgens VSR-KMS zo goed als zeker een voldoende oplevert. De resultaten van een VSR-DKS meting zijn bestemd voor intern gebruik.

VSR-DKS
Naast VSR-KMS heeft VSR het zogenaamde VSR-DKS ontwikkeld. Dit controlesysteem waarin onderdelen zoals het herkennen van vuilsoorten, vuil beoordelingscriteria en eenvoudige administratieve rapportage en verwerking aan bod komen, is speciaal ontwikkeld voor gebruik door de directe leiding op een object (voorman, voorvrouw en objectleiding).

Controle door objectleiding
Door het VSR-DKS te hanteren verkrijgt de objectleiding op eenvoudige en efficiënte wijze inzicht in de kwaliteit van de uitgevoerde schoonmaakhandelingen. Er kan een automatisch rapport worden gegenereerd met statistieken of er kan een tabel worden gegenereerd welke de basis vormt voor de verwerking binnen bestaande programmatuur. Dit kan onafhankelijk van elkaar bestaan.

Verdere informatie over normeringen

See IT all werkt onder andere met Geografische informatie systeem technologie om bovenstaande producten te realiseren. Deze technieken geven een nieuwe manier van overzicht.
Zie ook AssetXplor en ProjectXplor