Beeldbank, foto's archiveren

Koppeling ProjectXplor met Maximo

ProjectXplor visualiseert onderhoud. ProjectXplor is een Geografisch Informatie Systeem waar we Assets letterlijk op de kaart kunnen zetten maar ook de onderhoudsbehoefte en benutting. Voor met name de grotere bedrijven welke gebruik maken van ProjecXplor ontstaat vanaf een bepaald moment te behoefte om een software matige koppeling te maken met de bestaande software architecturen en databases. Dit kunnen zijn SAP, Maximo of andere bekende pakketten. Zojuist hebben wij een geslaagde koppeling gemaakt tussen ProjectXplor en Maximo voor een spoor onderhoud aannemer. Nu zijn alle assets altijd up to date en worden werkorders op de kaart geplot als functie van tijd.