Home » Producten » SAP GIS

SAP en Geografische visualisatie

SAP, Maximo, ERP, CRM, Supply Chain Management , REST en andere platforms worden vaak gebruikt om bijv. data te organiseren. Daarom zijn deze applicaties vaak een backbone voor bedrijven. Alle data kan in databases worden opgeslagen. Koppeling tussen databases en software

Om deze data toegankelijker en begrijpelijker te maken heeft See IT all een generieke koppeling gemaakt tussen SAP en Geografische Informatie systeem, GIS (zoals ProjectXplor, het geografische platform van See It all). Deze koppeling wordt mogelijk gemaakt door ConnectXplor. ConnectXplor is de expertise en platform van See IT all waarmee een tweezijdige verbinding wordt gelegd met databases. Zodoende kan de data in ProjectXplor worden gevisualiseerd. U hoeft dus niet opnieuw alle data te verzamelen in een nieuwe applicatie. Omdat er een koppeling is gemaakt tussen projectXplor en uw database (bijv. SAP) hoeft men niet meer handmatig downloads te maken en te verwerken in een Geografisch informatie systeem. Er zijn een aantal redenen om data in een GIS te visualiseren. Waarom SAP data visualiseren op een geografisch informatie systeem? Op deze manier creëert See It all een intelligente en zichtbare schil om een data organisatie. Data en informatie wordt toegankelijk. Hiermee zorgen we ervoor dat mensen dezelfde taal spreken. Deze schil creëert See It all door koppelingen te maken tussen bestaande databases, software en ProjectXplor. 

Visualiseren van SAP of IBM Maximo database door een Geografisch Informatie Systeem

Locatie afhankelijke data en de verbanden daartussen worden direct zichtbaar door deze te visualiseren. Dit doen we met het Geografische product van See IT all genaamd, ProjectXplor. Bestaande / externe systemen kunnen worden gekoppeld aan ProjectXPlor middels ConnectXplor (SAP, Maximo etc).

Onderhoud efficiënter maken met geografische informatie

Administratie van werkorders, status van assets of onderhoudsgeschiedenis krijgen waarde als er een begrijpelijke visualisaties van deze data is. Gebruikers moeten worden getriggerd om binnen een dergelijke visualisatie een efficiëntie stap te kunnen zien. Verschillende data lagen over elkaar heen leggen geeft snel direct inzichten. Dit kan bijvoorbeeld met ProjectXplor, een Geografische Informatie Systeem, GIS). Men kan hiermee een efficiëntieslag ontdekken, aantonen en implementeren binnen een organisatie. Dit wordt mogelijk gemaakt door de verschillende share methodieken binnen ProjectXplor.

Asset management met behulp van geografische informatie

Met een Geografische informatie systeem van See IT all, ProjectXplor heeft u eenvoudig inzage in de actuele status en conditie van uw assets.

Met producten van See IT all heeft u er controle over consistent registreren en beheren van assets. ProjectXplor (Geografisch Informatie Systeem) helpt bij het visualiseren, bewerken, analyseren en beheren van geografische informatie van uw assets. ProjectXplor zorgt ervoor dat locatie en data echt samen gaan werken met uw interne maintenance wereld. ProjectXplor zorgt ervoor dat objecten en locatie een verbinding maakt met andere elementen binnen het onderhoudsproces. Alleen al met de visuele methode van ProjectXplor zijn gebruikers al in staat om verbanden te leggen tussen object, conditie, status, onderhoud behoefte en acties. Echter kunnen er ook automatiseringen worden gedaan binnen ProjectXplor.

Processed Based Asset Management  met SAP en maximo data

ProjectXplor maakt van uw data een simulatie van de werkelijkheid. Met projectXplor bent u klaar om Processed Based Asset Management te kunnen uitvoeren.

Gericht onderhoud door visualisatie van asset informatie

Het visueel in kaart brengen van assets maakt het mogelijk werkzaamheden op elkaar af te stemmen. Daarnaast is het mogelijk op basis van de locatiegegevens een monteur naar een asset toe te sturen die al in de nabije omgeving aanwezig is. Zo kunnen onderhoudswerkzaamheden efficiënt worden gepland, uitgevoerd en geanalyseerd. Dit maakt het mogelijk om de assetbeschikbaarheid maximaal te benutten en assetbetrouwbaarheid te kunnen meten en uiteindelijk te garanderen.

Wat als er geen locatie data beschikbaar is in de database?

Soms worden SAP- of Maximo-gegevens nog vaak niet geleverd door GPS-gegevens of RD. Ook daar hebben we een oplossing voor gebouwd.

Voorbeeld van een integratie van een Geografische tool Het betreffende voorbeeld (korte Video) beschrijft een platform van Honeywell waar men werkorders mee kan inleggen. See IT all heeft hiervoor een Geografische tool geïntegreerd. De data welke gebruikt is is afkomstig van Maximo. De locatie data blijkt niet nauwkeurig te zijn ingevoerd. Middels ProjectXplor wordt deze data gemuteerd naar een correcte waarde.

link demo video : https://youtu.be/ap0CuNDkeFs

Maak een afspraak

Neem contact op