Home » Vertaal

Vertaal

Bouwen

Bouwen van Assets omvat kennis, expertise, methode, voorbereiding, volgorde, communicatie maar ook het vastleggen daarvan. Hoe wordt dat nu gedaan? Hoe wordt deze dat terug gevonden? Ervaring van een organisatie maakt een bedrijf uniek, zeker als deze ervaring en expertise in het bedrijf terecht komt en onder de werknemers gedeeld kan worden. Zodoende wordt de kwaliteit meetbaar beter na elk project. Hieronder treft u een aantal producten aan om bovengenoemde te kunnen realiseren. Ook afzonderlijk hebben de producten hun eigen impact.

Onderhoud

Onderhoud aan assets omvat kennis, expertise, methode, voorbereiding, volgorde, communicatie en het vastleggen daarvan. Ervaring van een organisatie maakt een bedrijf uniek, zeker als deze ervaring en expertise in het bedrijf terecht komt en onder de werknemers gedeeld kan worden. Zodoende wordt de kwaliteit meetbaar beter na elk project. Hieronder treft u een aantal producten aan om bovengenoemde te kunnen realiseren. Ook afzonderlijk hebben de producten hun eigen impact.

Inspectie

Inspectie aan assets omvat kennis, expertise, methode, voorbereiding, volgorde, communicatie en het vastleggen daarvan. Ervaring van een organisatie maakt een bedrijf uniek, zeker als deze ervaring en expertise in het bedrijf terecht komt en onder de werknemers gedeeld kan worden. Zodoende wordt de kwaliteit meetbaar beter na elk project. Hieronder treft u een aantal producten aan om bovengenoemde te kunnen realiseren. Ook afzonderlijk hebben de producten hun eigen impact.

Werk methodieken, koppelen van databases, SAP, Maximo

Agile, Scrum, Lean
Agile is gebruik maken van voortschrijdend inzicht tijdens het project. Geschikt voor grote en complexe projecten geschikt voor open, communicatieve cultuur. Zaken waar See It all veel mee te maken heeft bij implementatie.

Onderhoud efficiënter maken met geografische informatie

Administratie van werkorders, status van assets of onderhoudsgeschiedenis krijgen waarde als er een begrijpelijke visualisaties van deze data is. Gebruikers moeten worden getriggerd om binnen een dergelijke visualisatie een efficiëntie stap te kunnen zien. Denk hierbij aan bijvoorbeeld letterlijk verschillende data lagen over elkaar heen te kunnen leggen (bijvoorbeeld in ProjectXplor, een Geografische Informatie Systeem, GIS). Men kan hiermee een efficiëntieslag ontdekken, aantonen en implementeren binnen een organisatie. Dit kan eenvoudig door de verschillende methodieken van sharen binnen ProjectXplor.

Asset management met behulp van geografische informatie

Wat doet See IT all voor bedrijven?

See IT all creëert een intelligente en zichtbare schil middels reeds bestaande data. Mensen spreken door deze “zichtbare schil” meer dezelfde taal. Twee sprekende voorbeelden zijn:

1. Visualiseren van SAP of IBM Maximo database middels een Geografische Informatie Systeem.

Locatie afhankelijke data en de verbanden daartussen worden direct zichtbaar door deze te visualiseren met het Geografische product van See IT all genaamd, ProjectXplor. Bestaande / externe systemen kunnen worden gekoppeld aan ProjectXPlor middels de adapter ConnectXplor (SAP, Maximo etc).

2.Wat doe je met de vele duizenden foto’s?

Wat doe je met vele foto’s welke in het werkgebied genomen worden, en meerdere van eenzelfde object over verschillende periodes? AssetXplor biedt daar de oplossing voor.

Onderzoek

Soms willen bedrijven, tijdens deze technologische groei, onderzoeken doen naar meer mogelijkheden. Om dit kostentechnisch realistisch te maken kunnen wij, gedurende deze projecten, studenten van Tu of HBO inschakelen vanuit ons netwerk.

Innovatie?

Innovatie is heel breed. 

Het doel van innovatie is een sprong maken met impact op de vorm en continuïteit van de organisatie.

Innovatie kan te maken hebben met technische zaken zoals:
Software, koppelen van bestaande systemen, Internet of Things(IoT), iBeacons, sensoren, Apps, (Big)Data, mechatronica, beeldherkenning. Dit zijn onderwerpen binnen onze projecten of waar we koppelingen mee kunnen maken.

Oorsprong

See IT all is een onderdeel van de innovatieve onderneming Secure In Air bv, bekend geworden met de bouw en toepassingen van Drones (zie nieuws bericht).

Hoe differentieert See IT all?

  • Samenwerking Kennisinstellingen
  • Stage en Afstudeermogelijkheden
  • Samenwerking partners
  • Software en Hardware ontwikkeling
  • Specialistische Kennis
  • Kruisbestuiving
  • Subsidies

Privacy Verklaring

See IT all (Secure in Air bv) See IT all (Secure in Air bv), gevestigd aan Steenovenweg 5 5708 HN Helmond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.seeitall.nl Steenovenweg 5 5708 HN Helmond 0031492472463

Persoonsgegevens die wij verwerken

See IT all (Secure in Air bv) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@www.seeitall.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

See IT all (Secure in Air bv) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

See IT all (Secure in Air bv) neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van See IT all (Secure in Air bv)) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

See IT all (Secure in Air bv) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

See IT all (Secure in Air bv) verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

See IT all (Secure in Air bv) gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. See IT all (Secure in Air bv) gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door See IT all (Secure in Air bv) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@www.seeitall.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. See IT all (Secure in Air bv) wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

See IT all (Secure in Air bv) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@www.seeitall.nl

contact_small.png