Asset management en Maintenance beginnen met een visie

Visie van See IT all

See IT all ziet zichzelf als een belangrijke spil tussen de werelden van de assets, eigenaar, gebruiker en externe factoren. Het onderhoudsmoment bepalen waarmee men duurzaam, betrouwbaarder, veiliger en punctueler kan handelen in plaats van improviseren bij calamiteiten.

“Binnen niet al te lange tijd zijn we geheel afhankelijk van slimme technieken en data, de vindingrijkheid blijft altijd van de mens. Door de technieken slim toe te passen ontstaat er ruimte voor nieuwe innovatie en continue verbetering, wat resulteert in hogere betrouwbaarheid, beschikbaarheid, veiligheid en duurzamere assets.”

Mijn passie en visie als oprichter van See IT all

Vliegen is mijn passie en dat geeft mij vrijheid en de mogelijkheid om zaken letterlijk vanuit een hoger perspectief te bekijken.
Een uurtje vliegen met opdrachtgevers, leveranciers of privé passagiers heeft mij laten zien dat het iets doet met mensen (ter informatie, de clubs waar ik lid ben: “KLM aeroclub” en “Dwarf”, ervaring 600 vlieguren, link naar video van een vlucht naar o.a. Bremen). Samenwerken begint als je gezamenlijk de zaken met elkaar van een hoger perspectief bekijkt en samen doorleeft. Het belangrijkste element in mijn projecten.

“Techniek, en zeker de informatie technologie, begint een dusdanige hoog level te krijgen dat de mogelijkheden steeds aantrekkelijker worden. Hoog level (ook) in de zin van laagdrempeliger en makkelijker te implementeren.”

Robert de Nes (oprichter See IT all en Secure in Air)

Robert de Nes
CTO, CEO
Sales Engineer

Contact:
info@seeitall.nl
+31 (0)70 370 2311

contact_small.png