Home » ProjectXplor voor BAM Infra Rail
Geografische informatie

ProjectXplor voor BAM Infra Rail

BAM Infra Rail verzorgt onderhoud aan spoorwegen in opdracht van ProRail. Het spoor binnen Nederland is het meest intensief gebruikte spoor van de wereld. Dit vraagt om een hoge graad van expertise. BAM Infra Rail verzorgt onderhoud aan contract gebieden en de assets daarbinnen. See IT all heeft met ProjectXplor (Geografische platform van See IT all) een krachtige basis geleverd om een autonome samenwerking te kunnen creëren tussen de honderden werknemers binnen deze organisatie. Maar ook een samenwerking tussen bestaande systemen (middels ConnectXplor). Het effect is een Artificial Awareness van Assets voor alle lagen van de organisatie.
Voorspelmodellen, werkorders en buitendienststellingen (momenten waarbinnen onderhoud kan worden gedaan aan het spoor) kunnen nu als lagen over elkaar worden gelegd. Zodoende wordt de expertise van de werknemers optimaal benut vanaf het punt dat deze hard nodig is (wis(h)dom of the crowd).

Middels RailView kunnen miljoenen beelden laagdrempelig worden bekeken op basis van een klik op de kaart (net zoals bij streetview). Maar ook foto’s vanaf de smartphone komen op de kaart te staan. Vanaf nu hoeft men veel minder het spoor in om zaken nader te bekijken, men raadpleegt eenvoudig vanuit de grote beeldbank met een klik op de kaart.
Met ProjectXplor werkt men nu vanuit het grotere plaatje. Werken met een visie brengt een autonome samenwerking binnen een organisatie. 375 werknemers, binnen BAM Infra Rail, gebruiken het platform ProjectXPlor. Buiten dat, het is gewoon super makkelijk en laagdrempelig voor iedereen.

(Afbeelding: Gekleurde vlakken omdat men snel en duidelijk wil kunnen zien waar bepaalde werkzaamheden worden gedaan (men koos voor gekleurde vlakken). Belangrijk is ook dat vanuit een centraal punt bekend is wat binnen een contract valt.)